ເອກະສານຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ

  • ໃບສະເຫນີຈາກສູນຫາ ຫົວໜ້າ ສກປພ
  • ເອກະສານໂຄງການ (ສະບັບ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ)
  • ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)/Agreement
Don`t copy text!